Jim Womack legt uit: aan de slag met Lean Denken & Doen

Transcriptie:

Dus waar moet je beginnen?

Lean is geen grootse theorie, maar een reeks standaard procedures die voor je organisatie zijn ontwikkeld op basis van experimenten.

Dus, begin ‘ergens’ met een waardecreërend proces, (wat wij een waardestroom noemen, en wat ookwel een modellijn wordt genoemd) om te leren wat voor jou het beste werkt.

Een A3 is de beste manier om een hypothese te creëren over hoe je dingen beter kunt maken. Waarin je de huidige toestand bepaalt,je het bedrijfsprobleem (of kans) identificeert en de daarbij behorende hoofdoorzaak bepaalt, je de prestatiekloof meet, je de potentiële tegenmaatregelen inventariseert, je de meest veelbelovende tegenmaatregel selecteert en je PDCA uitvoert (Plan, Do, Check Act). Dat is wetenschap! Dat is management door wetenschap.

Nu, met betrekking tot het waar het start:

Iedereen wil beginnen met de CEO. “Als mijn CEO gewoon dit zou doen, zou alles geweldig zijn.”
En dat is geweldig…als ze dat zouden doen. En velen willen beginnen met opleidingen en lean thinking, en/of benchmarking.

Maar je bent waarschijnlijk niet de CEO. En opleidingen en benchmarking leveren geen voordeel op zonder actie, dat wil zeggen zonder experimenten.

Dus, punt 1: begin waar je bent!

Of je nu de CEO bent, de COO, de CFO, de CIO, een business unit hoofd, afdelingshoofd, facilitymanager, een gebiedsleider binnen een faciliteit of Product Line Manager:

Begin waar je bent.

Merk op dat ik niet de hoofden van de operational excellence, onze continue verbeteringsprogramma’s, heb genoemd.We hebben geleerd dat Lean transformatie moet worden geleid door lijnmanagers. De taak van continu verbeteren, OPEX, is om lijnmanagers te coachen in hoe ze experimenten moeten uitvoeren, en om technische bijstand te verlenen waar nodig.

Punt 2: begin met experimenten die meerwaarde kunnen bieden voor klanten door het elimineren van verspilling en vervolgens succes creëren. Begin met iets belangrijks!

Samengevat:

  • Wie je ook bent en waar je ook begint, kies een waardecreërend proces. Niet zomaar overal verspreid, maar kies een waardestroom.
  • Creëer een A3: Voer experimenten uit & reflecteer op wat je geleerd hebt.
  • Deel je bevindingen met de rest van je organisatie, we noemen dat Yokoten: de horizontale of verticale verspreiding van goede ideeën.
  • en… blijf experimenteren!

Lean is geen programma. Het is niet tijdgebonden. Het heeft geen einde.