Algemeen

Ik twijfel welke opleiding ik moet gaan doen: Yellow Belt, Green Belt of Black Belt. Wat is jullie advies?

Als je kennis wilt maken met Lean op een eenvoudige manier dan adviseren we de Lean Yellow Belt te volgen. Je weet dan wat Lean is, wat de basisideeën zijn en hoe je het kunt toepassen. Als je zelf aan de slag wilt met verbeterprojecten en concrete Lean methodieken in je eigen team, dan is de Lean Green Belt een passende opleiding. Wil je ook verbeterprojecten over meerdere teams, en volledige projecten gaan uitvoeren, dan is de Lean Black Belt of Lean Master Black Belt opleiding een goede keuze.

Mocht je meer informatie willen dan kun je altijd vrijblijvend bellen voor een gepast opleidingsadvies met onze directeur of één van de trainers. Bel voor meer informatie ons algemene nummer: 085-8769346 of met onze directeur René Aernoudts op 06-50206438.

Verzorgen jullie ook maatwerk?

Jazeker, een ruime hoeveelheid van ons werk bestaat uit maatwerk, zowel op het gebied van opleidingen als projecten. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op!

Kan ik bij jullie terecht voor coaching?

Ja, dat kan zeker. Bel gerust voor het maken van een vrijblijvende afspraak waarin we de verschillende mogelijkheden kunnen bespreken. Je bent sowieso welkom met je vraagstuk op onze sensei-sessies die we maandelijks kosteloos organiseren (wel graag van te voren even aanmelden).

Kan ik subsidie aanvragen bij deelname aan een opleiding?

Dat hangt er van af, als je bent aangesloten bij een branchevereniging zou dat kunnen. Een voorbeeld is de stichting OOM, voor bedrijven in de metaalsector. Vanuit de overheid en Europese Unie zijn er ook diverse mogelijkheden. Maar dit is best een klus om uit te zoeken. Er zijn ook gespecialiseerde bureaus die je kunnen helpen bij het vinden van subsidies voor jouw specifieke situatie.

Zijn jullie opleidingen geaccrediteerd of voorzien van een kwaliteitskeurmerk?

De definitie van accreditatie in het woordenboek: ”Het officieel erkennen dat een instelling voldoet aan maatstaven waardoor deze in aanmerking kan komen voor het lidmaatschap van een vereniging of genootschap van soortgelijken”. Dit systeem geeft de klant een eenvoudig instrument om de betrouwbaarheid van de geleverde dienst of product vast te stellen. Omdat wij onderdeel zijn van het Lean Global Network, opgericht door de grondleggers van Lean Womack & Jones, zijn we daarmee geaccrediteerd. Dichterbij de bron kun je niet komen! Onze Master Black Belt Lean Postgraduate Program is geaccrediteerd door de Europese Unie, en de Universitat Polytechnic de Catalyuna (UPC) in Barcelona. De activiteiten die we met het Nyenrode Lean Instituut uitvoeren vallen onder de accreditering van Nyenrode (o.a. accreditatie door EQUIS (EFMD) en het Ministerie van Onderwijs.

Kwaliteitskeurmerk

Daarnaast zijn wij door het CRKBO erkend en geregistreerd als opleidingsinstituut voor kort beroepsonderwijs.

Kosten/betaling opleiding

Hoe/wanneer moet ik betalen?

Bij inschrijving geef je aan naar welk adres wij de factuur mogen sturen. Wij versturen de factuur één maand voor aanvang van de opleiding en hanteren een betalingstermijn van 14 werkdagen. Het volledige bedrag dient voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.

Zijn er extra kosten?

Nee, er zijn geen extra kosten verbonden aan de opleiding.

Wat is inbegrepen in de opleidingsprijs?

De totaalprijs van de opleiding is exclusief BTW. Voor de rest is alles inbegrepen in de prijs: certificering (inclusief herkansingsmogelijkheid mocht dat nodig zijn), studiemateriaal, boeken, koffie, thee, lunch, parkeren en één keer per maand coaching op de sensei-sessies.

Annuleren

Kan ik mijn inschrijving annuleren?

Dat hangt van jouw specifieke situatie af. Lees hier meer over onze annuleringsvoorwaarden. Je kunt ook contact met ons opnemen om jouw situatie te bespreken.

Lean, Agile, Scrum, Six Sigma 

Wat is Lean?

Lean is een managementfilosofie en -methodiek gericht op het effectiever en efficiënter laten werken van je organisatie. Hierbij staat de mens centraal en kijken we naar werkprocessen vanuit het klantperspectief: wanneer leveren we klantwaarde, en hoe kunnen we dat steeds beter doen? Voor meer informatie: zie de pagina “Wat is Lean?

Wat is het verschil tussen Lean en Lean Six Sigma?

Daar kun je een behoorlijke discussie over opzetten! Wij zien het als waardevolle methodieken die allebei waarde bieden bij bepaalde vraagstukken, en elkaar prima aanvullen. In het Lean Transformation Framework beschrijven we uit welke vijf elementen het Lean-systeem bestaat. Eén van de onderliggende technieken die we daarbij gebruiken is: verbeteren volgens de wetenschappelijke methode. Wij noemen die methode vaak PDCA; in Six Sigma is de term DMAIC gebruikelijker. Six Sigma legt daarbij een sterke nadruk op de kwantitatieve variant daarvan met veel statistische analyses. Vaak is het uiteindelijk onontbeerlijk om een groep specialisten te hebben die dit beheersen, maar eerst is heel veel meer nodig: basisstabiliteit, flow en pull, een volledig managementsysteem, een begrip van klantwaarde, het gericht ontwikkelen van mensen, Lean dus. Lean is laagdrempeliger en voor een brede type vragen bruikbaar, Six Sigma veelal voor specifieke kwaliteitsvraagstukken. Sterk aan Six Sigma is de projectmatige aanpak, in Lean kun je verschillende aanpakken hanteren. De samenvoeging Lean Six Sigma is vooral Six Sigma met een ‘sausje’ Lean, het is geen koppeling van twee complete methodieken al zou je dat wel kunnen denken.

Wat is het verschil tussen Lean, Agile en Scrum?

Agile is oorspronkelijk ontstaan in IT-ontwikkeling maar wordt tegenwoordig ook in andere omgevingen toegepast. Omdat IT-ontwikkeling zelden volgens plan en binnen budget opleverde, ging een aantal mensen het in de jaren ’90 radicaal anders doen. Eén manier daarvan is Scrum; andere technieken zijn onder meer XP en Kanban (met hoofdletter K). Tezamen worden die technieken Agile genoemd. Daarbij hebben ze een aantal al lang bestaande elementen van Lean zelf opnieuw uitgevonden: cadans, pull, ingebouwde kwaliteit, visueel management enzovoort. Er zijn dus veel overeenkomsten tussen Agile en Lean in de gebruikte tools. Wel gaat Lean veel verder: waar Agile zich richt op hogere productiviteit met veel trial-and-error, richt Lean zich op het ontwikkelen van mensen met echte PDCA (Plan-Do-Check-Adjust). Lees verder op de pagina “Wat is het verschil tussen Lean, Agile en Scrum.”

Certificering

Hoe ziet een certificering eruit?

Yellow Belt: de certificering bestaat uit een online toets met multiple choice-vragen over de in de opleiding behandelde en door jou bestudeerde theorie. Als je een voldoende (minimaal een 5,5 op een schaal van 10) haalt, ontvang je een certificaat Lean Yellow Belt LBC.

Green Belt: de certificering bestaat uit een online toets met 20 multiple choice- en 2 open vragen over de in de opleiding behandelde en door jou bestudeerde theorie. Je krijgt 30 minuten de tijd voor de beantwoording en het is géén open-boektoets. Daarnaast moet je één of twee verbeterprojecten uitvoeren en deze presenteren. Als je een voldoende (minimaal een 5,5 op een schaal van 10) haalt voor beide onderdelen, ontvang je een certificaat Lean Green Belt LFC.

Black Belt LPC: de certificering bestaat uit het afleggen van een online toets over de in de opleiding behandelde en door jou bestudeerde theorie. Deze toets bestaat uit 12 open vragen, je krijgt 60 minuten de tijd voor de beantwoording en het is géén open-boektoets. De getoetste onderwerpen betreffen het materiaal dat tijdens de trainingsdagen is behandeld en de uitgereikte literatuur (artikelen en boeken). Het tweede deel is het presenteren van het door jou uitgevoerde project in A3-format. Als je een voldoende (minimaal een 5,5 op een schaal van 10) haalt voor beide onderdelen, ontvang je een certificaat Lean Black Belt LPC.

Master Black Belt LPDP: de certificering bestaat uit het afleggen van een schriftelijk examen over de in de opleiding behandelde en door jou bestudeerde theorie. Deze toets bestaat uit 10 open vragen, je krijgt 90 minuten de tijd voor de beantwoording en het is géén open-boektoets. De getoetste onderwerpen betreffen het materiaal dat tijdens de trainingsdagen is behandeld en de uitgereikte literatuur (artikelen en boeken). Het tweede deel is een bedrijfsbezoek (Gemba Walk) waarin je laat zien hoe jouw organisatie wordt aangestuurd. Als je een voldoende (minimaal een 5,5 op een schaal van 10) haalt voor beide onderdelen, ontvang je een certificaat Lean Master Black Belt LPDP.

Tijdens de trainingsdagen krijg je meer informatie over certificering, voorbeeld examenvragen en is er voldoende gelegenheid om te sparren met de trainer over de criteria waaraan jouw project moet voldoen.

Certificeren kan momenteel alleen online (m.u.v. de Master Black Belt).

Wanneer ben ik geslaagd?
Een certificering bestaat altijd uit een theorie en een praktijk deel. Voor beide onderdelen dien je afzonderlijk minimaal een 5,5 te scoren. Daarnaast is de weging 50:50. Dus haal je een 7 voor je theorie en een 9 voor je praktijkopdracht, dan is je eindcijfer een 8. Als je naar het oordeel van de examinator (altijd een ervaren senior trainer/adviseur) aan de eisen voldoet, dan ben je zonder meer geslaagd (m.u.v. de Master Black Belt, hier zijn altijd 2 examinatoren aanwezig). Als je er niet aan voldoet of als de examinator twijfelt over onderdelen, dan is het aan de examencommissie om te beoordelen en een besluit te nemen. Als dit leidt tot een “niet geslaagd” oordeel, heb je recht op een herkansing. Daarnaast zal de examinator ook aangeven wat er nodig is om alsnog aan de eisen te kunnen voldoen. Je bent dus ook weer niet per definitie gezakt zonder bijvoorbeeld een ‘end-to-end’ waardestroomanalyse, maar je hebt wel flink meer toe te lichten! Gelukkig zien we dat het overgrote deel van de kandidaten in één keer slaagt. Slechts een kleine minderheid heeft een herkansing nodig. Dit moet vertrouwen geven: als je Lean serieus neemt, is de kans groot dat je slaagt!

Kan ik coaching krijgen op mijn A3?
Meestal is hier ruimte voor gedurende of aan het eind van de trainingsdagen. Het is mogelijk om je A3 al eerder te bespreken met een LMI-adviseur op een van onze maandelijkse sensei-sessies. Dat vervangt nooit de certificering, en probeert dat ook niet. Het enige wat we dan doen is je verder coachen en op weg helpen in jouw project en je bijvoorbeeld te behoeden voor de grootste valkuilen (bijvoorbeeld alleen de Plan-fase in je A3 te hebben).

Hoe verloopt de inschrijving?
Indien je de theorie goed hebt bestudeerd en je project voorspoedig is verlopen, ben je klaar om te certificeren. Je kunt je online inschrijven voor certificering op deze webpagina. Iedere maand hebben we een vaste certificeringsdag gepland. Geef je wel tijdig op, we willen teleurstelling voorkomen!

Zijn er kosten verbonden aan certificering?
Nee, de certificering zit bij de prijs van de opleiding inbegrepen, inclusief gratis herkansing (max 3 keer) mocht dat nodig zijn.

Binnen hoeveel maanden na afronding van mijn opleiding kan ik certificeren?
Dat mag je zelf bepalen. Na het volgen van de opleiding ben je vrij om te bepalen of je op gaat voor certificering en zo ja, hoe snel. Certificering bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. Omdat je de theorie al gehad hebt tijdens de opleiding, adviseren wij je om binnen een half jaar na afronding van de opleiding je praktijkopdracht af te ronden en je te laten certificeren.

Hoe lang blijft mijn certificaat geldig?
Je certificaat blijft geldig, er zit geen einddatum aan de geldigheid van het certificaat.

Zijn de opleidingen van het LMI geaccrediteerd?
De definitie van accreditatie in het woordenboek: ”Het officieel erkennen dat een instelling voldoet aan maatstaven waardoor deze in aanmerking kan komen voor het lidmaatschap van een vereniging of genootschap van soortgelijken”. Dit systeem geeft de klant een eenvoudig instrument om de betrouwbaarheid van de geleverde dienst of product vast te stellen. Omdat wij onderdeel zijn van het Lean Global Network, opgericht door de grondleggers van Lean Womack & Jones, zijn we daarmee geaccrediteerd. Dichterbij de bron kun je immers niet komen! Onze Master Black Belt Lean Postgraduate Program is geaccrediteerd door de Europese Unie, en de Universitat Polytechnic de Catalyuna (UPC) in Barcelona. De activiteiten die we met Nyenrode uitvoeren vallen onder de accreditering van Nyenrode (o.a. accreditatie door EQUIS (EFMD) en het Ministerie van Onderwijs.