De Lean Green Belt training of opleiding is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt of kennis wil maken met het actief verbeteren van een team, een afdeling of organisatie. Je wilt een beter begrip krijgen van de belangrijkste Lean technieken en zelfstandig aan de slag met verbetertrajecten binnen je eigen team of afdeling.

In deze opleiding nemen we je mee langs de bekende Plan, Do, Check en Adjust (PDCA) stappen en leren we je om zelfstandig verbetertrajecten uit te voeren binnen jouw team of afdeling. Je ervaart zelf hoe je met Lean aan de slag kan gaan: beginnend met de  kleinst mogelijke interventie met de grootste impact. Lean op een Lean manier noemen we dat! Praktische simulaties en voorbeelden helpen je de concepten van Flow, Pull, takttijd, Kaizen, Visueel management en andere technieken te begrijpen in een totale organisatiecontext. Er is veel ruimte om goede voorbeelden te delen en te reflecteren op wat je hebt geleerd. Gedurende de opleiding pas je het geleerde direct toe in een verbetertraject binnen jouw eigen team of afdeling. Een andere wijze (Lean denken!) om naar ons team en onze organisatie te kijken, vraagt ook om een andere manier van leiding geven. Lean leiderschap loopt dan ook als een rode draad door onze Lean Green Belt opleiding. 

De opleiding kenmerkt zich door het interactieve karakter: geen eindeloze theorie die je thuis ook kunt bestuderen, maar leren door te doen en zelf te ervaren. Ondersteund door simulaties, videos, quiz-en en concrete voorbeelden uit onze ruim 20 jaar Lean-ervaring. Onze ervaren trainers helpen je om de vertaalslag te kunnen maken, om de opgedane kennis om te zetten naar jouw eigen werkpraktijk. 

Dit ga je leren

  • De vijf kernprincipes van Lean

  • De 7 verspillingen herkennen en beetpakken

  • Probleem oplossen volgens de Plan-Do-Check-Adjust (PDCA) cyclus

  • 4 typen problemen en 7 technieken om problemen te analyseren

  • Operationeel Management

  • Lean Leiderschap

  • Problemen in basisstabiliteit analyseren en oplossen

Dag 1: Samen verbeteren

Op de eerste dag van de Lean Green Belt maak je kennis met de fundamenten van “Lean denken”. Je zult ontdekken dat de focus van bedrijven en organisatie die Lean hebben omarmd, een volledig andere is dan van traditionele organisaties. Daarbij richten we ons op onze (interne) klant, deze verschaft ons immers bestaansrecht als organisatie (afdeling). We leren wat waardevol is voor onze klant (klantwaarde) en waar onze klanten níet op zitten te wachten (de 7 verspillingen). Dat laatste blijkt telkens het overgrote deel van onze dagelijkse tijdbesteding te zijn, waardoor er een enorm verbeterpotentieel in onze processen zit. We leren je al op de eerste dag om inzicht te verschaffen in deze feitelijke, meetbare prestaties van je team. Dat biedt een prima uitgangspunt en focus om te verbeteren. Niet verbeteren wat kan, maar wat moet! 

Dag 2: Samen afwijkingen zien

Binnen de Lean-organisatie zijn we dol op problemen! Het zijn immers indicatoren die aangeven dat er iets te verbeteren valt. En problemen zitten overal, maar zijn soms moeilijk zichtbaar. Op de tweede dag van jouw opleiding krijg je veel verschillende inzichten in waar problemen verstopt zitten (de 7 verspillingen) en hoe je deze kunt leren zien. Bijvoorbeeld in de onbenutte capaciteit binnen onze organisatie: van teams, afdelingen, machines, systemen, … Hoe kunnen we deze capaciteit meten en deze verbeteren zonder harder te moeten werken.  
Afwijkingen zitten vaak ook verborgen in de wijze waarop we onze werkomgeving hebben ingericht (5S) en hoe wij talenten van mensen (onvoldoende) benutten. Of de wijze waarop wij communiceren over resultaten, problemen en verbeteringen. Herkenbaar? Dan biedt de Lean Green Belt veel aanknopingspunten om samen met je team het verschil te gaan maken. 

Dag 3: Samen problemen oplossen

Nu we inzicht hebben in het verbeterprotentieel van ons team, gaan we deze verbeteringen ook echt realiseren. Onder andere door zelf een A3 verbeterproject uit te voeren waarmee je je Lean Green Belt certificaat kunt behalen. En verbeteren is vaak best lastig, laten we eerlijk zijn! Te snel naar een oplossing springen zonder te begrijpen wat er ècht aan de hand is? De oorzaakanalyse voor het gemak overslaan omdat we de oplossing al denken te weten?. Een probleem “oplossen”, wat achteraf slechts een brandje blussen bleek? Trial & error in plaats van een blijvende verbetering? Vast wel eens meegemaakt! In de Green Belt gaan we jou daarbij helpen en leren nieuwe verbeterroutines (plan-do-check-act PDCA/ visgraat etc) aan te leren!  Afhankelijk van de complexiteit en impact van jouw verbetering reiken we je een aantal methoden aan om gestructureerd en blijvend problemen op te lossen en doelen te halen. En problemen oplossen is een vooral een leerproces: we zijn pas in staat om een probleem op te lossen als we goed begrijpen wat er aan de hand is en waardoor dat komt. Dàt gaan we jou leren. 

Dag 4: Samen stabiliseren

Resultaten van een team worden voortgebracht door een proces. Variatie in onze resultaten zijn terug te voeren naar instabiele processen. Op de vierde dag gaan we gezamenlijk, met behulp van een uitgebreide simulatie, in kaart brengen hoe processen feitelijk presteren. We maken de wijze waarop we het werk georganiseerd hebben visueel en leren op deze wijze zien, waar in ons proces zich de obstakels en verspillingen bevinden en hoe we deze kunnen elimineren. Onvoorspelbaarheid en onbetrouwbaarheid richting onze klant is terug te voeren op instabiliteit in onze processen. Startend vanuit een traditionele procesorganisatie ontdekken we als team, stap voor stap, de impact van de verschillende Lean-methoden op onze processen en de prestaties die daar het effect van zijn. Zo leren we om de opgedane kennis van de eerste drie dagen direct in te zetten in deze praktijkopdracht. Van observaties en een gedegen analyse, naar experimenten met een grote prestatieverbetering als gevolg: hogere kwaliteit, leveren volgens planning, hoge mate van flexibiliteit en optimale benutting van de beschikbare capaciteit: basisstabiliteit en gestandaardiseerd werk (4M: Mens, Methode, Machine, Materiaal).

Dag 5: Samen organiseren

Na vier dagen intensief samengewerkt te hebben, leren we op de laatste dag van de Lean Green Belt hoe we deze nieuwe inzichten en werkwijzes tot nieuwe routines kunnen maken (5S). Hoe gaan we ons team zodanig organiseren, dat verbeteringen doorvoeren en problemen oplossen onderdeel worden van ons dagelijks werk. Kunnen we korte, frequente besprekingen organiseren waarin we stilstaan bij de resultaten van ons team en snel kunnen ingrijpen als afwijkingen zich voor doen. Hoe moeten we ons organiseren om continu kritsich te zijn op de wijze waarop we het werk uitvoeren en onszelf naar een volgend niveau kunnen helpen. Ook behandelen we welke randvoorwaarden georganiseerd moeten zijn om iedere dag een topprestatie te kunnen leveren. Als je ervan overtuigd bent dat dat jouw team verder gaat helpen: dan is de Lean Green Belt  opleiding die je daarbij gaat helpen. In vijf intensieve, leerzame en leuke dagen stomen we je klaar om samen met je team ècht aan de slag te gaan! 

Jouw A3 verbeterproject

Wij geloven; Lean leer je niet uit een boekje of een Powerpoint. Daarom is een hands-on verbeterproject onderdeel van deze training. Tijdens de eerste sessie helpen de trainers je bij het bepalen van een verbetertraject. Het kan ook zijn dat je al een vraagstuk op het oog hebt om aan te gaan werken. De eerste huiswerkopdracht geeft je richting welk verbetertraject je kunt gaan doen. Tijdens het uitvoeren van je project kun je ook gratis gebruik maken van coaching tijdens onze maandelijkse Sensei sessies. We helpen je graag om deze opleiding succesvol te voltooien!

Wanneer ben je geslaagd voor deze training?

Het behalen van je Lean Green Belt certificaat bestaat uit twee onderdelen: Ten eerste het afleggen van een schriftelijk examen over de in de opleiding behandelde en door deelnemer bestudeerde theorie. Deze toets bestaat uit diverse multiple choice en een paar open vragen, deelnemer krijgt 30 minuten de tijd voor de beantwoording en het is géén openboektoets. De getoetste onderwerpen betreffen het materiaal dat tijdens de trainingsdagen is behandeld en de uitgereikte literatuur (artikelen en boeken). Het tweede deel is het presenteren van het door de deelnemer uitgevoerd verbetertraject volgens PDCA structuur. Bij een voldoende ontvangt de deelnemer een Green Belt Lean certificaat.

Na deze training heb je

Een goed inzicht in wat Lean is. Daarnaast heb je échte ervaring met Lean opgedaan door je project, waarin je onder onze begeleiding en je eigen werk hebt verbeterd. Daarnaast heb je verschillende Lean methoden en technieken leren kennen en toepassen via opdrachten en simulaties. Tevens snap je de achterliggende filosofie van lean zodat je mee kan denken en werken aan Lean (transformatie) binnen jouw organisatie.

Goed om te weten: ook na de training staan wij voor je klaar, onder andere via onze gratis Sensei coachingssessies.