Deze Master Black Belt: Lean Professional Development Program is een zesdaagse opleiding ontworpen voor individuen die in hun organisatie(-onderdeel) verantwoordelijk zijn voor de Lean transformatie. Je speelt een belangrijke rol bij het doorvoeren van proces-verbeteringen en bij het opleiden van medewerkers en leidinggevenden.

Je hebt inmiddels al ruime ervaring in de toepassing van Lean op Value Stream-niveau en je bent klaar voor je volgende stap in ontwikkeling: aan de slag op alle lagen van de organisatie om een structurele cultuurverandering te realiseren. Je begrijpt wat de uitdagingen zijn van de organisatie, en bent in staat deze uitdagingen te vertalen in tegenmaatregelen voor elke laag van de organisatie. Uiteindelijk creëer je een organisatie die in staat is zich continu te verbeteren. Gedurende de opleiding voer je tevens een project uit in je eigen organisatie.

Dit ga je leren

 • Lean infrastructuur (inrichten van transformaties)

 • Lean leiderschap

 • Value Stream improvement

 • Operationeel management

 • Lean cultuur

 • A3 methodiek

 • Strategy deployment

 • 8 elementaire vraagstukken in een organisatie

 • Probleemanalyse

 • Inspireren en coachen van een team

 • Gerelateerde processen zien en de samenhang ervan

 • Blijvende verbetering en cultuur creëren

Dag 0: Intakegesprek

De training wordt opgestart met een intakegesprek, waarin de inhoud van het programma wordt toegelicht en gezamenlijk gekeken wordt naar de mogelijkheden en het startpunt voor de realisatie van een project in de eigen organisatie.

Dag 1 & 2: Lean Transformatie

De eerste twee dagen staan in het teken van het vormgeven van een Lean transformatie via de Lean infrastructuur & het Lean Transformation Framework..

 • Overzicht en verdieping A3 methodiek.
 • Een strategisch plan voor de gehele organisatie maken en het creëren van een dialoog tussen de verschillende lagen in de organisatie.
 • De strategische organisatiedoelstellingen vertalen naar afdelingsdoelstellingen en concrete procesdoelstellingen (strategy deployment).
 • Inrichting en gebruik van een Obeya (en dit oefenen in een simulatie).
 • 8 elementaire vraagstukken in een organisatie.
 • Lean leiderschap en standaardwerk voor een leider.

Dag 3 & 4: Analyseren van problemen

Dag 3 en 4 staan in het teken van analyseren en oplossen van de echte issues in de organisatie (value stream improvement). Je leert;

 • Gemba walk en methoden om de echte issues van de organisatie te zien.
 • Het vinden van bronoorzaken en formuleren van tegenmaatregelen.
 • Het invullen van een coachende rol in het maken en realiseren van A3’s op strategisch, afdelings- en procesniveau.

Dag 5 & 6: Organisatie A3

De laatste twee dagen staan in het teken van ontwikkeling van een organisatie-A3 en begeleiding en coaching op de uitvoering ervan. Het coachen van meerdere projecten op verschillende lagen van de organisatie en zorgen dat deze projecten bijdragen tot daadwerkelijke eindresultaten.

Jouw verbeterproject

Wij geloven; Lean leer je niet uit een boekje of een Powerpoint. Daarom is een hands-on verbeterproject onderdeel van deze training. Tijdens de eerste sessie helpen de trainers je bij het bepalen van de scope van je traject voor de certificering. Het kan ook zijn dat je al een vraagstuk/project op het oog hebt om aan te gaan werken. We helpen je graag om deze opleiding succesvol te voltooien!

Wanneer ben je geslaagd voor deze training?

De certificering bestaat uit twee delen: ten eerste het afleggen van een schriftelijk examen over de in de opleiding behandelde en door jou bestudeerde theorie. Deze toets bestaat uit 10 open vragen, je krijgt 90 minuten de tijd voor de beantwoording en het is géén open-boektoets. De getoetste onderwerpen betreffen het materiaal dat tijdens de trainingsdagen is behandeld en de uitgereikte literatuur (artikelen en boeken). Het tweede deel is een bedrijfsbezoek (Gemba Walk) waarin je laat zien hoe jouw organisatie wordt aangestuurd, welke stappen jullie hebben gezet in de Lean transformatie en hoe je jezelf hebt ontwikkeld in Lean kennis en vaardigheden. Als je een voldoende (minimaal een 5,5 op een schaal van 10) haalt voor beide onderdelen, ontvang je een certificaat Lean Master Black Belt LPDP.

Na deze training heb je

Kennis en inzicht hoe je kunt fungeren als aanspreekpartner voor senior management en afdelingsmanagement. Je hebt geleerd hoe je strategische organisatiedoelstellingen kunt vertalen naar afdelingsdoelstellingen en concrete procesdoelstellingen. Je begrijpt wat de uitdagingen zijn van een organisatie, en je bent in staat grondoorzaken vast te stellen. Dit stelt je in staat om passende tegenmaatregelen te definieren. Uiteraard doe je dit niet alleen. Je bent immers na deze opleiding in staat om trainingen te geven in de essentiële Lean methoden en technieken, zodat medewerkers en leidinggevenden zelf met de opgedane vaardigheden in de organisatie aan de slag kunnen. Je hebt geleerd een faciliterende en een coachende rol aan te nemen in het maken en realiseren van A3’s en verbeterplannen op strategisch niveau, afdelingsniveau en procesniveau. Met deze kennis en vaardigheden kun je meerdere projecten coachen op verschillende lagen van de organisatie. Daarmee zorg jij dat deze projecten bijdragen tot daadwerkelijke (eind)resultaten.