Je hebt na de opleiding de mogelijkheid om je door ons te laten certificeren tot Lean Green, Black of Master Black Belt. Dit doe je door een theorietoets af te leggen over je kennis van Lean. Je krijgt dan een theorietoets. En daarnaast toon je via je praktijkopdracht aan dat je in staat bent om met hulp van Lean technieken processen te verbeteren door het uitvoeren van een verbeterproject. Je kunt je via deze pagina aanmelden voor alvast alleen je theorie certificering of je praktijk certificering of beiden tegelijk.

Inschrijving voor de open certificering geldt uitsluitend voor deelnemers aan de Lean Green Belt, Lean Black Belt en Lean Master Black Belt opleidingen.

Over onze certificeringen

Hoe ziet een certificering eruit?
 Je hebt na de opleiding de mogelijkheid om je door ons te laten certificeren tot Lean Black Belt. Dit doe je door een theorietoets af te leggen over je kennis van Lean. Je krijgt dan diverse open vragen (op inzichtsniveau, dus niet rijtjes opdreunen) en een casus voorgelegd om uit te werken.

Daarnaast toon je via je praktijkopdracht aan dat je in staat bent om met hulp van Lean technieken processen te verbeteren door het uitvoeren van een verbeterproject. Wij adviseren je direct bij aanvang van deze opleiding ook te gaan starten met je verbeterproject binnen je eigen team of afdeling. Zo nemen we je eigen praktijk als uitgangspunt en helpen we je om echt aan de slag te gaan met Lean in je dagelijkse werk. We helpen je graag om deze opleiding én jouw verbeterproject succesvol te voltooien! De ervaring leert dat deelnemers met coaching door een van onze ervaren Master Black Belts hun projecten sneller en met grotere impact en resultaat afronden. Het is dus een zeer goede investering in jezelf en je project om jezelf te laten coachen richting praktijkcertificering.

Wil je je laten certificeren als Lean Black Belt, dan is ons advies om tevens minimaal 8 uur coaching af te nemen. Aanvullend kun je strippenkaarten voor 4 uur extra aanschaffen indien dat gewenst is. Voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden kun je contact met ons opnemen. De coaching is in principe per uur in te plannen en gaat online (via Teams of Zoom). Indien je op locatie coaching wenst dan kan dat ook maar dan is de minimale inzet van de coach 4 uur per afspraak.

Wanneer ben ik geslaagd?
Een certificering bestaat altijd uit een theorie en een praktijk deel. Voor beide onderdelen dien je afzonderlijk minimaal een 5,5 te scoren. Daarnaast is de weging 50:50. Dus haal je een 7 voor je theorie en een 9 voor je praktijkopdracht, dan is je eindcijfer een 8. Als je naar het oordeel van de examinator (altijd een ervaren senior trainer/adviseur) aan de eisen voldoet, dan ben je zonder meer geslaagd (m.u.v. de Master Black Belt, hier zijn altijd 2 examinatoren aanwezig). Als je er niet aan voldoet of als de examinator twijfelt over onderdelen, dan is het aan de examencommissie om te beoordelen en een besluit te nemen. Als dit leidt tot een “niet geslaagd” oordeel, heb je recht op een herkansing. Daarnaast zal de examinator ook aangeven wat er nodig is om alsnog aan de eisen te kunnen voldoen. Je bent dus ook weer niet per definitie gezakt zonder bijvoorbeeld een ‘end-to-end’ waardestroomanalyse, maar je hebt wel flink meer toe te lichten! Gelukkig zien we dat het overgrote deel van de kandidaten in één keer slaagt. Slechts een kleine minderheid heeft een herkansing nodig. Dit moet vertrouwen geven: als je Lean serieus neemt, is de kans groot dat je slaagt!

Kan ik coaching krijgen op mijn A3?
 Wil je je laten certificeren, dan is ons advies om tevens minimaal 6 uur (Green Belt) of 8 uur (Black Belt) coaching af te nemen. Aanvullend kun je strippenkaarten voor 4 uur extra aanschaffen indien dat gewenst is. Voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden kun je contact met ons opnemen. De coaching is in principe per uur in te plannen en gaat online (via Teams of Zoom). Indien je op locatie coaching wenst dan kan dat ook maar dan is de minimale inzet van de coach 4 uur per afspraak.

Zijn er kosten verbonden aan certificering?
Ja, certificering is optioneel. Een Green Belt certificering kost EUR600,= en een Black Belt certificering kost EUR 875,= (theorie+praktijk all-in). Je kunt ook een all-in pakket coaching+certificering bij ons aanschaffen. Gedurende jouw verbeterproject ondersteunen we je dan middels coaching.

Binnen hoeveel maanden na afronding van mijn opleiding kan ik certificeren?
Dat mag je zelf bepalen. Na het volgen van de opleiding ben je vrij om te bepalen of je op gaat voor certificering en zo ja, hoe snel. Certificering bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. Omdat je de theorie al gehad hebt tijdens de opleiding, adviseren wij je om binnen een half jaar na afronding van de opleiding je praktijkopdracht af te ronden en je te laten certificeren.

Hoe lang blijft mijn certificaat geldig?
Je certificaat blijft geldig, er zit geen einddatum aan de geldigheid van het certificaat.

Zijn de opleidingen van het LMI geaccrediteerd?
De definitie van accreditatie in het woordenboek: ”Het officieel erkennen dat een instelling voldoet aan maatstaven waardoor deze in aanmerking kan komen voor het lidmaatschap van een vereniging of genootschap van soortgelijken”. Dit systeem geeft de klant een eenvoudig instrument om de betrouwbaarheid van de geleverde dienst of product vast te stellen. Omdat wij onderdeel zijn van het Lean Global Network, opgericht door de grondleggers van Lean Womack & Jones, zijn we daarmee geaccrediteerd. Dichterbij de bron kun je immers niet komen! Onze Master Black Belt Lean Postgraduate Program is geaccrediteerd door de Europese Unie, en de Universitat Polytechnic de Catalyuna (UPC) in Barcelona. De activiteiten die we met Nyenrode uitvoeren vallen onder de accreditering van Nyenrode (o.a. accreditatie door EQUIS (EFMD) en het Ministerie van Onderwijs.