Elke deelnemer aan de Lean opleidingen heeft de mogelijkheid om zich door ons te laten certificeren. Dit doe je door aan te tonen dat je in staat bent om met behulp van Lean principes en methoden processen te verbeteren door het uitvoeren van een project en het afleggen van een examen.

Inschrijving voor de open certificering geldt uitsluitend voor deelnemers aan de Green Belt, Black Belt en Master Black Belt opleidingen.

Over onze certificeringen

Hoe ziet een certificering eruit?
De certificering bestaat uit twee delen: het afleggen van een schriftelijk examen over de in de opleiding behandelde en door jou bestudeerde theorie. Deze toets bestaat uit 12 open vragen, je krijgt 60 minuten de tijd voor de beantwoording en het is géén open-boektoets. De getoetste onderwerpen betreffen het materiaal dat tijdens de trainingsdagen is behandeld en de uitgereikte literatuur (artikelen en boeken). Het tweede deel is het presenteren van het door jou uitgevoerde project in A3-format.

Wanneer ben ik geslaagd?
Wij willen uiteraard graag dat mensen slagen, en actief met Lean aan de slag gaan binnen hun organisatie. Als je naar het oordeel van de examinator en de examencommissie (dat is de directie van het Lean Management Instituut) aan de eisen voldoet, dan ben je zonder meer geslaagd. Als je er niet aan voldoet, dan is het aan de examencommissie om te beoordelen wat er nodig is om alsnog aan de eisen te voldoen. Je bent dus ook weer niet per definitie gezakt zonder bijvoorbeeld een ‘end-to-end’ waardestroomanalyse, maar je hebt wel flink meer toe te lichten! Gelukkig zien we dat het overgrote deel van de kandidaten in één keer slaagt. Slechts een kleine minderheid heeft een herkansing nodig. Dit moet vertrouwen geven: als je Lean serieus neemt, is de kans groot dat je slaagt!

Coaching op mijn A3
Het is mogelijk om je A3 al eerder te bespreken met een LMI-adviseur op een van onze sensei-sessies. Dat vervangt nooit de certificering, en probeert dat ook niet. Het enige wat we dan doen is je te behoeden voor de grootste valkuilen (bijvoorbeeld alleen de Plan-fase in je A3 te hebben). De certificering gebeurt altijd op basis van een uitgebreid gesprek, én na overleg met de examencommissie.

Hoe verloopt de inschrijving?
Indien je de theorie goed hebt bestudeerd en je project voorspoedig is verlopen ben je klaar om te certificeren. Je kunt je online inschrijven voor certificering via data & reserveren. Iedere maand hebben we een vaste certificeringsdag gepland. Er zijn 4 tijdslots mogelijk 08:30, 10:30, 12:30 of 14:30 uur. Geef je wel tijdig op, we willen teleurstelling voorkomen!

Zijn er kosten verbonden aan certificering?
Nee, de certificering zit bij de prijs van de opleiding inbegrepen, inclusief één herkansing mocht dat nodig zijn.