Elke deelnemer aan de Lean opleidingen heeft de mogelijkheid om zich door ons te laten certificeren. Dit doe je door aan te tonen dat je in staat bent om met behulp van Lean principes en methoden processen te verbeteren door het uitvoeren van een project en het afleggen van een examen.

Inschrijving voor de open certificering geldt uitsluitend voor deelnemers aan de Lean Green Belt, Lean Black Belt en Lean Master Black Belt opleidingen.

Over onze certificeringen

Hoe ziet een certificering eruit?

Yellow Belt: de certificering bestaat uit een online toets met multiple choice-vragen over de in de opleiding behandelde en door jou bestudeerde theorie. Als je een voldoende (minimaal een 5,5 op een schaal van 10) haalt, ontvang je een certificaat Lean Yellow Belt LBC.

Green Belt: de certificering bestaat uit een online toets met 20 multiple choice- en 2 open vragen over de in de opleiding behandelde en door jou bestudeerde theorie. Je krijgt 30 minuten de tijd voor de beantwoording en het is géén open-boektoets. Daarnaast moet je één of twee verbeterprojecten uitvoeren en deze presenteren. Als je een voldoende (minimaal een 5,5 op een schaal van 10) haalt voor beide onderdelen, ontvang je een certificaat Lean Green Belt LFC.

Black Belt LPC: de certificering bestaat uit het afleggen van een online toets over de in de opleiding behandelde en door jou bestudeerde theorie. Deze toets bestaat uit 12 open vragen, je krijgt 60 minuten de tijd voor de beantwoording en het is géén open-boektoets. De getoetste onderwerpen betreffen het materiaal dat tijdens de trainingsdagen is behandeld en de uitgereikte literatuur (artikelen en boeken). Het tweede deel is het presenteren van het door jou uitgevoerde project in A3-format. Als je een voldoende (minimaal een 5,5 op een schaal van 10) haalt voor beide onderdelen, ontvang je een certificaat Lean Black Belt LPC.

Master Black Belt LPDP: de certificering bestaat uit het afleggen van een schriftelijk examen over de in de opleiding behandelde en door jou bestudeerde theorie. Deze toets bestaat uit 10 open vragen, je krijgt 90 minuten de tijd voor de beantwoording en het is géén open-boektoets. De getoetste onderwerpen betreffen het materiaal dat tijdens de trainingsdagen is behandeld en de uitgereikte literatuur (artikelen en boeken). Het tweede deel is een bedrijfsbezoek (Gemba Walk) waarin je laat zien hoe jouw organisatie wordt aangestuurd. Als je een voldoende (minimaal een 5,5 op een schaal van 10) haalt voor beide onderdelen, ontvang je een certificaat Lean Master Black Belt LPDP.

Tijdens de trainingsdagen krijg je meer informatie over certificering, voorbeeld examenvragen en is er voldoende gelegenheid om te sparren met de trainer over de criteria waaraan jouw project moet voldoen.

Certificeren kan momenteel alleen online (m.u.v. de Master Black Belt).

Wanneer ben ik geslaagd?
Een certificering bestaat altijd uit een theorie en een praktijk deel. Voor beide onderdelen dien je afzonderlijk minimaal een 5,5 te scoren. Daarnaast is de weging 50:50. Dus haal je een 7 voor je theorie en een 9 voor je praktijkopdracht, dan is je eindcijfer een 8. Als je naar het oordeel van de examinator (altijd een ervaren senior trainer/adviseur) aan de eisen voldoet, dan ben je zonder meer geslaagd (m.u.v. de Master Black Belt, hier zijn altijd 2 examinatoren aanwezig). Als je er niet aan voldoet of als de examinator twijfelt over onderdelen, dan is het aan de examencommissie om te beoordelen en een besluit te nemen. Als dit leidt tot een “niet geslaagd” oordeel, heb je recht op een herkansing. Daarnaast zal de examinator ook aangeven wat er nodig is om alsnog aan de eisen te kunnen voldoen. Je bent dus ook weer niet per definitie gezakt zonder bijvoorbeeld een ‘end-to-end’ waardestroomanalyse, maar je hebt wel flink meer toe te lichten! Gelukkig zien we dat het overgrote deel van de kandidaten in één keer slaagt. Slechts een kleine minderheid heeft een herkansing nodig. Dit moet vertrouwen geven: als je Lean serieus neemt, is de kans groot dat je slaagt!

Kan ik coaching krijgen op mijn A3?
Meestal is hier ruimte voor gedurende of aan het eind van de trainingsdagen. Het is mogelijk om je A3 al eerder te bespreken met een LMI-adviseur op een van onze maandelijkse sensei-sessies. Dat vervangt nooit de certificering, en probeert dat ook niet. Het enige wat we dan doen is je verder coachen en op weg helpen in jouw project en je bijvoorbeeld te behoeden voor de grootste valkuilen (bijvoorbeeld alleen de Plan-fase in je A3 te hebben).

Hoe verloopt de inschrijving?
Indien je de theorie goed hebt bestudeerd en je project voorspoedig is verlopen, ben je klaar om te certificeren. Je kunt je online inschrijven voor certificering op deze webpagina. Iedere maand hebben we een vaste certificeringsdag gepland. Geef je wel tijdig op, we willen teleurstelling voorkomen!

Zijn er kosten verbonden aan certificering?
Nee, de certificering zit bij de prijs van de opleiding inbegrepen, inclusief gratis herkansing (max 3 keer) mocht dat nodig zijn.

Binnen hoeveel maanden na afronding van mijn opleiding kan ik certificeren?
Dat mag je zelf bepalen. Na het volgen van de opleiding ben je vrij om te bepalen of je op gaat voor certificering en zo ja, hoe snel. Certificering bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. Omdat je de theorie al gehad hebt tijdens de opleiding, adviseren wij je om binnen een half jaar na afronding van de opleiding je praktijkopdracht af te ronden en je te laten certificeren.

Hoe lang blijft mijn certificaat geldig?
Je certificaat blijft geldig, er zit geen einddatum aan de geldigheid van het certificaat.

Zijn de opleidingen van het LMI geaccrediteerd?
De definitie van accreditatie in het woordenboek: ”Het officieel erkennen dat een instelling voldoet aan maatstaven waardoor deze in aanmerking kan komen voor het lidmaatschap van een vereniging of genootschap van soortgelijken”. Dit systeem geeft de klant een eenvoudig instrument om de betrouwbaarheid van de geleverde dienst of product vast te stellen. Omdat wij onderdeel zijn van het Lean Global Network, opgericht door de grondleggers van Lean Womack & Jones, zijn we daarmee geaccrediteerd. Dichterbij de bron kun je immers niet komen! Onze Master Black Belt Lean Postgraduate Program is geaccrediteerd door de Europese Unie, en de Universitat Polytechnic de Catalyuna (UPC) in Barcelona. De activiteiten die we met Nyenrode uitvoeren vallen onder de accreditering van Nyenrode (o.a. accreditatie door EQUIS (EFMD) en het Ministerie van Onderwijs.