De Black Belt Lean Practitioner Course is een zesdaagse opleiding ontworpen voor individuen én teams die snel goed inzicht willen hebben in de belangrijkste Lean methoden en technieken en hiermee (met coaching) aan de slag gaan met verbetertrajecten in hun eigen organisatie.

Deze opleiding richt zich vooral op het verbeteren van processen door het verkrijgen van kennis, het begrijpen, ervaren en doorgronden van Lean. Je brengt de opgedane kennis direct in de praktijk door het uitvoeren van een (in overleg met je leidinggevende gekozen) project in je eigen organisatie. Aan het eind van de opleiding kun je opgaan voor certificering. Een goede basisopleiding om snel daadwerkelijke verbeteringen toe te passen!

Dit ga je leren

 • De vijf kernprincipes van Lean

 • Value Stream Mapping (visualiseren van processen)

 • Just-In-Time concepten

 • A3 denken volgens de Plan-Do-Check-Adjust cyclus

 • Jidoka (ingebouwde kwaliteit)

 • Klantwaarde vanuit SQDC (safety, quality, delivery, cost)

Dag 1: Introductie Lean
 • Introductie in Lean (waarom Lean, wat heb je er aan als individu en als organisatie, hoe is het ontstaan, historie, waarom vele organisaties actief Lean toepassen, PDCA en A3 denken).
 • 5 Lean principes (Womack & Jones): Klantwaarde, Waardestroom, Verspillingen herkennen, Flow, Pull en Streven naar Perfectie.
 • Introductie in A3 denken en opstarten van je verbeterproject incl bijbehorende A3.

Dag 2: Just-in-Time & VSM
 • Theorie van Just-in-Tme concepten.
 • Simulatie: ervaren van Just-in-Time gericht op het verbeteren van een keten bestaande uit twee werkstromen.
 • Processen in kaart brengen via Value Stream Mapping (VSM). Het elimineren van verspillingen, flow creëren en een pull systeem inrichten.

Dag 3: Basisstabiliteit
 • Problemen in basisstabiliteit herkennen en oplossen op basis van de 4 M’s (Mens, Methode, Materiaal en Machine).
 • Instrueren en standaardwerk.
 • Voorraadmanagement en beschikbaarheidsanalyse.
 • 5S methodiek voor werkplekorganisatie.
 • A3 coaching.

Dag 4: Jidoka
 • Jidoka: Het creëren van ingebouwde kwaliteit (signaleren en voorkomen van afwijkingen).
 • A3 coaching.

Dag 5: Operationeel Management
 • Operationeel management: Kort cyclisch en effectief sturen op veiligheid, kwaliteit, levering en kosten (SQDC) door middel van visueel management en bordbesprekingen.
 • A3 coaching.

Dag 6: Interactieve verdieping & A3 coaching
   • Interactieve samenvatting maken van alle theorie en verdiepen waar nodig.
   • A3 coaching (met focus op het organiseren van de afronding van het certificeringsproject).

Jouw verbeterproject

Wij geloven; Lean leer je niet uit een boekje of een Powerpoint. Daarom is een hands-on verbeterproject onderdeel van deze training. Tijdens de eerste sessie helpen de trainers je bij het bepalen van een project. Het kan ook zijn dat je al een vraagstuk/project op het oog hebt om aan te gaan werken. De eerste huiswerkopdracht geeft je richting welk verbeterproject je kunt gaan doen. Dit project draagt direct bij het behalen van de organisatiedoelstellingen. Tijdens het uitvoeren van je project kun je ook gratis gebruik maken van coaching tijdens onze maandelijkse Sensei sessies. We helpen je graag om deze opleiding succesvol te voltooien!

Wanneer ben je geslaagd voor deze training?

De certificering bestaat uit twee delen: ten eerste het afleggen van een schriftelijk examen over de in de opleiding behandelde en door deelnemer bestudeerde theorie. Deze toets bestaat uit 12 open vragen, deelnemer krijgt 60 minuten de tijd voor de beantwoording en het is géén openboektoets. De getoetste onderwerpen betreffen het materiaal dat tijdens de trainingsdagen is behandeld en de uitgereikte literatuur (artikelen en boeken). Het tweede deel is het presenteren van het door de deelnemer uitgevoerde project in A3-format. Bij een voldoende ontvangt de deelnemer een Black Belt Lean certificaat.

Na deze training heb je

Diepgaande kennis van diverse Lean methodieken en tools. Hierdoor ben je in staat om aan de hand van de organisatiedoelstellingen, gezamenlijk met medewerkers en direct leidinggevenden een toekomstsituatie te schetsen én te realiseren. Je bent in staat te bepalen welke elementen uit de basis Lean toolset gebruikt kunnen worden en met behulp van welke verbetermethoden de toekomstige situatie bereikt kan worden. Zo heb je ervaring opgedaan met proces-A3’s en Value Stream Maps, en kun je deze gebruiken om systematisch problemen op te lossen samen met collega’s en direct leidinggevenden. Je hebt ook geleerd en je bent in staat om collega’s te coachen op het realiseren van concrete verbeteringen in een proces.  Want je weet; continue verbeteren is een team-effort!

Goed om te weten: ook na de training staan wij voor je klaar, onder andere via onze gratis Sensei coachingssessies.