Wat is het verschil tussen Lean, Agile en Scrum?

Wij krijgen vaak de vraag wat het verschil is tussen Lean, Agile en Scrum. We leggen je graag uit hoe deze vakgebieden zich tot elkaar verhouden.

Agile is oorspronkelijk ontstaan in IT-ontwikkeling maar wordt tegenwoordig ook in andere omgevingen toegepast. Omdat IT-ontwikkeling zelden volgens plan en binnen budget werd opleverd, ging een aantal mensen het in de jaren ’90 radicaal anders doen. Eén manier daarvan is Scrum; waarbij development teams in korte sprints (1-4 weken) functionaliteit bouwen én opleveren aan de klant. Andere technieken zijn onder meer XP (Extreme Programming) en Kanban (met hoofdletter K). Tezamen worden deze technieken Agile genoemd.

Daarbij hebben ze een aantal al lang bestaande elementen van Lean zelf opnieuw uitgevonden: cadans, pull, ingebouwde kwaliteit, visueel management enzovoort.

Er zijn dus veel overeenkomsten tussen Agile en Lean in de gebruikte tools. Wel gaat Lean veel verder: waar Agile zich richt op hogere productiviteit met veel trial-and-error, richt Lean zich op het ontwikkelen van mensen met echte PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Adjust). Benieuwd naar onze definitie van Lean? Lees dan ons artikel ‘Wat is Lean (Management)’.